תמונות מהופעה בקונגו

דניאל הופיע בקונגו שבאפריקה וגם עשה שם טיול קצר בליווי גרשון פריישטטחבד באפריקה